Ervaring

Tuinkamer (Purmerend)

In het gezelschap Kleinschalige Culturele Producties werkte Erik aan de Tuinkamer. Samen met huurders werden oplossingen bedacht voor de overlast die zij zouden hebben tijdens zware onderhoudswerkzaamheden. Het idee werd…

Buitenhuiskamer Waldeck Pyrmontstraat

Nieuwe invulling openbare ruimte Waldeck Pyrmontstraat, Leiden. Een bewonersparticipatietraject onder noemer van Bureau Lof, i.s.m. omwonenden en kunstenaars. Onder de noemer Bureau Lof werkten we mee aan de coördinatie van…

Wij woonden hier fotoboek Portaal Leiden

Wij woonden hier

Fotoboek i.o.v. Portaal met bewaarde herinneringen van de laatste bewoners van sloopflats in Leiden Zuid-West Erik Olijerhoek (projectleiding, interviews en teksten) Sanne Dresmé (ontwerp, drukwerkbegeleiding, redactie)Nina Schollaardt (fotografie)

Burenplatform BUUV

Platform Burenhulp BUUV

Netwerk maken, vormgeven en implementeren van BUUV Leiden en Leiderdorp, een marktplaats voor Burenhulp. Het door gemeente gesubsidieerde project heeft als doel de zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen. Behalve versterking…