Placemaking

Met placemaking geef je betekenis aan een gebied. Veelal toegepast in afwachting van nieuwe ontwikkelingen voor een locatie, maar ook geeft het ruimte en vruchtbare grond voor de toekomstige inrichting. Er is inmiddels veel ervaring met hoe je dat het beste kunt doen. We weten dat beleidsmakers die van bovenaf hun eigen ideeën over een plek leggen, niet per se dat beetje extra bereiken wat met een frisse blik en methodisch placemaken vaak wel lukt.
Gebruikers maken even de dienst uit in de planvorming. Alle betrokken partijen wordt naar hun invulling gevraagd. Daar brengt placemaking bezoekers, omwonenden en lokale organisaties bij elkaar.

De uitgangspunten bij placemaking van Fa. Verhalen

  • Fa. Verhalen stelt bij placemaking de (toekomstige) gebruikers van een locatie voorop. Belanghebbenden zijn (nieuwe) bewoners, buren, ontwikkelaars, gemeente en lokale ondernemers. We kijken, luisteren en stellen vragen.
  • Mensen die de ruimte ontwikkelen, gebruiken, of bewerken zijn het uitgangspunt om op verder te bouwen. Met elkaar ontwerpen we een visie en bouwen we aan de plek. We vormen een programma waarin we het bouwproces volgen, we stellen bij, we wonen het proces bij.
  • De gebruikers zijn bepalend voor het invullen van een programma. Gebruikers zijn huidige gebruikers en wellicht toekomstige als die bekend zijn. Het zijn misschien niet alleen particulieren, maar ook ondernemers en bezoekers van een gebied.
  • Het vertellen van het verhaal is onlosmakelijk verbonden met het succes. Verhalen geven een ziel aan een plek. Authentieke verhalen zijn tegelijkertijd een manier om eerlijke marketing in te kunnen zetten. Integriteit in de processen van belanghebbenden is belangrijk: je kunt geen betekenis aan een gebied geven als in de basis die integriteit ter discussie staat.
  • De plek leeft. Er is iets te doen. Mensen voelen zich door een programma aangetrokken tot de plek. Wat dat programma is en welke intensiteit daarbij hoort, is afhankelijk van de behoefte van gebruikers maar ook ontwikkelaars.

Werkwijze en aanbod

Fa. Verhalen biedt verschillende mogelijkheden in een placemaking-proces. Een eerste scan is het uitgangspunt voor vervolgprojecten en programma. Op die manier is voor alle partijen het proces te volgen, maar ook bij te sturen. Een scan duurt enkele dagen aan het begin van een veranderingsproces en vormt de eerste basis.
Daarna volgt het placemakingstraject. Het placemakingstraject is het verhaal van de plek waarin het doel, bereik en het gewenste resultaat een rol spelen.
Het programma is onlosmakelijk verbonden aan het traject. In het programma zetten we verschillende bouwstenen in om de plaats te maken.

Scan

Fa. Verhalen doet onderzoek en kijkt naar belanghebbenden, mogelijkheden én onmogelijkheden, geschiedenis en toekomstideeën voor de te ontwikkelen plek. Deze inventarisatie met advies (met aandacht voor kritische punten én mogelijkheden) en mogelijke vervolgstappen wordt overgedragen aan de opdrachtgever. Op basis van de scan en advies overleggen we over het vervolg.

Placemakingtraject – toekomstverhaal

Op basis van de eerste scan maken we een toekomstverhaal. In dit verhaal nemen we een basis van wensen en mogelijkheden op, waarop we letterlijk en figuurlijk bouwen. Met welke sleutelpartijen en mensen spreken we, wie krijgt invloed, hoe wordt de plaats gemaakt?

Programma – verhaal van de dag

Voor een afgebakende periode maken we een programma met bouwstenen voor het toekomstverhaal. Daarin is ruimte voor verrassingen, spelen, ontmoeten en verbinden. Welke stappen vormen het verhaal? Welke hoofdstukken en plotwendingen spelen mee?