Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie

Participatie is essentieel om tot goede en gedragen plannen te komen. Fa. Verhalen biedt ondersteuning in participatietrajecten. We hebben daarbij oog voor iedereen. Voor zowel organisaties (publiek of privé) en bewoners. In onze aanpak verrassen we door verschillende invalshoeken te gebruiken. We maken vaak mee dat participatie wordt bedacht vanuit organisaties. We helpen om iedereen echt aan het woord te laten en projecten gezamenlijk te maken.

Buurtwinkel Herenstraat 3 Leiden

Werkwijze
Verschillende partijen hebben verschillende belangen en werken op verschillende manieren. Firma Verhalen zet in op de energie van verschillende partijen. Wat niet werkt is mensen in beleidstrajecten duwen als ze daar geen ervaring of affiniteit mee hebben. Andersom werkt het ook niet als beleidsmakers niet begrijpen hoe de wereld van inwoners of bewoners eruit ziet.

Om elkaar te leren kennen en het gezamenlijke doel te formuleren, doen we onderzoek. We bellen aan bij mensen en gaan naar de buurtwinkel. We zoeken de sleutelfiguren. Dat zijn niet per se de meest bekende mensen in de wijk. Niet iedereen is goed in vergaderen. De meeste mensen niet. Ook spreken we de beleidsmakers en ondernemers. We verzamelen daarnaast feiten en data over het gebied.

Vervolgens maken we een plan van aanpak met ideeën voor succesvolle participatie. Dat is op maat en afhankelijk van het onderzoek op locatie. We zetten in op een creatief plan, dat gedragen wordt.

Eerste hulp bij valkuilen

Fa. Verhalen kent de beroemde valkuilen van participatie en houdt daar rekening mee in het traject. Zo hoeft participatie niet altijd te leiden tot overeenstemming van ideeën. Wel levert het altijd meer inzicht op voor alle partijen. Het is wellicht voor de hand liggend om communicatie als valkuil te noemen. Toch maken we vaak mee dat de communicatie beroerd is en leidt tot verschillen in verwachtingen. Een andere bekende valkuil; representativiteit. De voorzitter van de wijkvereniging representeert niet altijd de hele buurt. Net zo min als een ambtenaar dat altijd doet voor de gemeente. Het is altijd met elkaar zoeken naar de juiste balans.
Het is niet altijd gemakkelijk om valkuilen te ontwijken. Af en toe is de valkuil nodig om verder te komen in een proces. Fa. Verhalen zet haar creativiteit in om in participatietrajecten alle partijen voor het voetlicht te brengen.

Huurdersparticipatie (bij renovatie)

Huurders zijn de experts van hun woning. Zij weten als geen ander hoe het is om er wonen. Ze kennen behalve de woning ook de buurt en de wijk. Steeds meer huurders realiseren zich dat en geven huurders een stem in het renovatietraject. Fa. Verhalen helpt met het ophalen van die stem. We bellen aan en doen verslag op papier en eventueel in een podcast.
Vervolgens kunnen we de belangen van de huurders behartigen als ondersteuner, waar Erik veel ervaring mee heeft. Maar we kunnen ook optreden als onafhankelijke partij die de renovatie net iets leuker maakt. Samen met huurders, woningcorporatie en aannemer zoeken we naar verlichting tijdens de renovatie. Bijvoorbeeld in een gezamenlijke ontmoetingsruimte of kunst, of wat we samen kunnen bedenken.