Buitenhuiskamer Waldeck Pyrmontstraat

Bureau Lof - Voor en na tweede groenruimte
Bureau Lof Voor en na eerste groenruimte

Nieuwe invulling openbare ruimte Waldeck Pyrmontstraat, Leiden. Een bewonersparticipatietraject onder noemer van Bureau Lof, i.s.m. omwonenden en kunstenaars.

Onder de noemer Bureau Lof werkten we mee aan de coördinatie van straatontmoetingen, fondsaanvragen, projectontwerp en -voorstel. Door het tot stand brengen van straatontmoetingen tussen buren is er een ontwerp, plan en uitvoering tot stand gekomen. Aanbellen werkt! Het resultaat is een opgeknapte buitenruimte in een straat die een beetje was opgegeven.

Over het project
Na het groot onderhoud dat Portaal aan haar woningen in de Waldeck Pyrmonstraat deed in 2014, restten er nog twee overwoekerde perken die geen functie hadden. Op hun eigen initiatief is in samenspraak met Portaal en Wijken voor Kunst een voorstel gemaakt om de perkjes aan te passen: een nieuwe toegankelijke functie, met in het grote perk een veld met de mogelijkheid voor de kinderen om te spelen en in het kleine perk een soort ‘buitenhuiskamer’ waar de volwassenen elkaar kunnen ontmoeten.

Wat is er gedaan
Door de onderlinge ontmoetingen die Bureau Lof op straat initieerde, is de buurt in overeenstemming gekomen over de plannen met de perkjes en uitvoering, tot het uitgevoerde ontwerp. Hierin is samengewerkt met bewoners, makers, fondsen, gemeente en woningbouwcorporatie. In een traject van een jaar zijn de perken van overwoekerde buitenruimte omgetoverd in een buitenhuiskamer en speelplaats. I.s.m. Van der Laan Tuintechniek, Paul Bouter, Roos-Marijn Kinkel en Gideon Roggeveen.